Break the Corruption Chain

People often think that they are at the mercy of corruption and that it
is just a “way of life”. However, every society, sector and citizen would
benet from breaking the chain of corruption in their everyday life.

www.anticorruptionday.org

BREAK THE CORRUPTION CHAIN

Support the UNODC/UNDP Anti-corruption campaign and help break the corruption chain.

Posted in Industrials | Leave a comment

Industriell rengöring av rulltrappor (sätt- och plansteg) och rullbands gångyta.

Step by Step RulltrappsRengöring® utgörs av Step by Step Escalator Cleaning System® vilket möjliggör ett professionellt arbete av hög kvalitet.

Step by Step Escalator Cleaning System™

Step by Step Escalator Cleaning System®

Den här teknologin för rengöring av rulltrappor och gångbanor uppfyller alla miljö- och säkerhetsföreskrifter. Användningen av rullborstar i varierande storlekar och grad, olika tvättprogram och speciella rengöringsmedel garanterar ett utmärkt resultat. För en genomsnittlig rulltrappa det tar 4-5 timmar att rengöra och maskinen lämnar stegen torr och klar för användning.

Vår Step by Step Escalator Cleaning System® för närvarande används på flygplatser, varuhus, köpcenter och många andra områden. Med daglig användning av olja, fett, smuts och vätska som finns kvar på trappan. Utan ordentlig rengöring och avlägsnande, av dessa föremål utgör en säkerhetsrisk!
Vår rengöringsteknik stör inte rulltrappornas elektriska och mekaniska system. Step by Step RulltrappsRengöring® garanterar ett till högsta grad professionellt arbete och mycket nöjda kunder.
Tjänstekatalog för nedladdning eller skriva ut: www.RulltrappsRengöring.NU !

Posted in Industrials | Leave a comment

Rengöring av Rulltrappor och Rullband

http://www.rulltrappor-rullband.se

Professionellt rulltrappsrengöring med hög kvalité

Step by Step RulltrappsRengöring® utgörs av Step by Step Escalator  Cleaning System® vilket möjliggör ett professionellt arbete av hög kvalitet. Den här teknologin för rengöring av rulltrappor och gångbanor uppfyller alla miljö- och säkerhetsföreskrifter. Användningen av rullborstar i varierande storlekar och styrkor, olika tvättprogram och speciella rengöringsmedel garanterar ett utmärkt resultat.

Posted in Industrials | Tagged , , , , , | Leave a comment

Step by Step RulltrappsRengöring®

Step by Step RulltrappsRengöring®

Industriell rengöring av rulltrappor och rullband
Our Swedish websites: www.rulltrappsrengoring.se | www.rulltrappor-rullband.se

Posted in Industrials | Tagged , , , | Leave a comment

Welcome to the Step by Step Escalator Cleaning System®

www.escalatorcleaning.eu
www.facebook.com/escalatorcleaning
www.flickr.com/escalatorcleaning

Step by Step Escalator Cleaning System

Skype: step_by_step_ab

Contact person:
» orders, technical and personnel issues:
Tommy BjörkManager | tommy.bjork@sbsab.nu | +46 76 789 0333
» contracts, finance and advertising-marketing issues:
Mark NagyAssistant Manager | mark.nagy@sbsab.nu | +46 76 854 1489

Posted in Industrials | Leave a comment